Figyelemfejlesztés

 
Az egyik legmasszívabb XXI. századi kórkép a figyelemzavar, ezért ennek fejlesztése kiemelt szerepet kap az összes általunk végzett terápiában.
Kisebb gyermekek esetében különböző játékokkal igyekszünk fejleszteni a koncentrációs képességet, míg a nagyobbaknál - a fent leírtakon túl - tudatos önkontroll-fejlesztés is zajlik.
Motivációs képességfejlesztés a szülőkkel való kooperálással történik. Közösen dolgozunk ki egy –otthon, és iskolában egyaránt használható – motivációs rendszert, a gyermek sajátosságaihoz, igényeihez, vágyaihoz igazodva. Ezt felhasználva, és következetesen betartva a külső motiváció egy idő után interiorizálódni (bensővé válni) fog.