Logopédia

 
Artikulációs terápia alkalmával a beszédszervek kerülnek megdolgozásra, többek között célzott nyelvgyakorlatok, légző- és fúvógyakorlatok, valamint hallási észlelést fejlesztő gyakorlatok segítségével . 
 
Beszédindítás - egyáltalán nem beszélő gyermekek beszédkedvének felkeltése, hangképzésre bírása kizárólag játékos keretek között. Az alap szókincs kialakításának, ill. a mondatalkotás- és bővítés szakaszaiban szintén leginkább játékosan történik a fejlesztés, de itt már "tankönyv" használatársa és rövid, nem megterhelő logopédiai házi feladatra is lehet számítani. 
 
Dadogás terápiája minden esetben komplex módon zajlik. A szülők aktív bevonásával igyekszünk segíteni a gyermek beszédének elakadási nehézségein, miközben a személyiséget, az önkifejezést és a légzőszerveket egyaránt ternírozzuk nála.
Módszereink közé tartozik a RIT-terápia (Rituálinnovatív terápia), melynek során a művészeti képességfejlesztést ötvözzük a személyiségfejlesztéssel, felső tagozatos gyerekeknél pedig a Schwartz-féle dadogás terápiát is alkalmazzuk.
 
Diszfónia terápiája során megtanítjuk a gyermeknek a helyes beszédlégzést, beállítjuk a beszédhang megfelelő magasságát, és megtanítjuk neki a zavartalan, élettani hangképzést.
 
Nyelvlökéses nyelés: “Ez a nyelési forma csecsemő- és kisgyermekkorban fiziológiásnak tekinthető, de előfordulása az életkor növekedésével csökken, és idővel megszűnik. Általában a vegyes fogazat kialakulásától tekintjük a nyelvlökéses nyelést károsnak.” (Vassné Kovács Emőke – Rehák Gizella dr: A nyelvlökéses nyelés. Nemzeti Tankönyvkiadó 1994.) Terápiája előre meghatározott gyakorlatokkal, konzekvens kereteken belül zajlik, melynek hatékonyságát sok otthoni gyakoroltatással erősítjük meg. 
 
Beszédészlelés- és értés terápiája már óvodás korban megkezdődhet, és kisiskolás korban is folytatódhat. Ennek során, Gósy Mária módszerére támaszkodva fejlesztjük az észlelést játékosan, mindenki számára élvezhető módon.