Olvasás- írás- számolás fejlesztése 

(Diszlexia- diszgráfia- diszkalkulia terápia)

Az olvasás fejlesztése nálunk NEM az olvasás monoton gyakorlásával, hanem az olvasás fogalmának átértékelésével történik. Legfőbb célunk, hogy a gyermek szeressen olvasni, s ezt a tanult képességet örömmel, ismeretszerző funkciójának megfelelően alkalmazza az élete során. Mindezt játékos módszerekkel igyekszünk elérni nála.
 
A helyesírás fejlesztése leginkább az auditív (hallási) csatorna intenzív bevonásával történik. A „hosszan, vagy röviden hallod?” kérdés beépítése egy idő után afféle mankóvá válik a gyermek számára, így nagy valószínűséggel a helyesírása is fejlődésnek fog indulni.
 
Az íráskép fejlesztése egy bizonyos életkor betöltése után elég nagy kihívásnak tűnik. Ezért a terápia során olyan kézzel fogható technikákat igyekszünk megtanítani a gyermeknek, melynek segítségével az írása olvashatóvá, és áttekinthetővé válik.
Alkalmazott módszereink közé tartozik a Tükörtábla terápia, melynek pozitív irányú hatása több gyermek esetében is beigazolódott már.  
 
A számolási képességfejlesztés során az elsődleges célunk az, hogy a matematika iránt érzett szorongást, rossz érzéseket megszüntessük a gyermeknél. Ennek érdekében a tanulót sikerekhez juttatjuk a számolás területén, ennek segítségével fejlesztve a képességeit.